Handelsbetingelser

Disse betingelser (Handelsbetingelser) gælder for din brug af BikeHero, samt handel via BikeHero.dk. Referencer til “hjemmesiden” inkluderer http://www.BikeHero.dk og andre hjemmesider, services, software, applikationer eller medier, kontrolleret af BikeHero. Din brug af BikeHero hjemmesiden bekræfter din accept af disse Handelsbetingelser. Ved at bruge hjemmesiden bekræfter du, at du er 18 år eller ældre, eller er i besiddelse af juridisk forældre- eller værgeaccept af din brug.
Hvis du ikke kan acceptere disse Handelsbetingelser, så benyt ikke hjemmesiden og bestil ej heller online.

Hvad BikeHero tilbyder

BikeHero tilbyder de følgende services via vores hjemmeside:

 1. Muligheden for at bestille reparationer og serviceeftersyn af cykler og cykeldele fra deltagende lokale cykelmekanikere (Deltagende Cykelmekanikere)

Brug af vores online bestillingsservice

Hvis du gør brug af vores online bestillingsfunktioner på hjemmesiden, så:

 1. skal du være 18 år eller ældre, eller alternativt være under overvågning af en voksen eller værge.
 2. skal du acceptere at tage fuldt ansvar for dine aktiviteter på hjemmesiden i forbindelse med online bestilling.
 3. skal du selv bære ansvaret for hemmeligholdelsen af dine personlige informationer, adgangskode og betalingsinformationer.

BikeHero forbeholder sig retten til at afvise betjening af enhver kunde, hvis BikeHero finder det passende. BikeHero forbeholder sig også retten til at annullere en bestilling og i samme forbindelse forsøge så vidt muligt at informere kunden om denne annullering.
Alle services købet igennem BikeHero er på kundens eget ansvar. Det er kundens eget ansvar at foretage den nødvendige sikring af cyklen i forbindelse med brug af BikeHero’s services.

Du kan betale med betalingskort såsom Dankort, Visa-Dankort, Visa Electron, Mastercard, Eurocard, American Express og JCB.

Registrering og konti

For at kunne benytte vores online bestillingsservice og de tilgængelig funktioner via vores hjemmeside, er det nødvendigt, at du registrerer dig hos os og dermed åbner en kundekonto. Dette sker for, at vi kan tilbyde dig nem adgang til at kunne se din bestilling, dine tidligere bestillinger samt redigere dine personlige præferencer.
BikeHero.dk forbeholder sig retten til at afvise en ny registrering eller at annullere en eksisterende registrering når som helst.
For at kunne registrere dig er det nødvendigt, at du leverer personlige information, som inkluderer dit navn, leveringsadresse, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger mv. Vores politik for databehandling beskriver, hvordan vi håndterer disse personlige informationer.
Når du har registreret dig hos os, vil du blive bedt om at oprette en selvvalgt adgangskode eller modtage en automatisk genereret adgangskode til din konto.
Det er dit ansvar at holde din adgangskode privat og fortrolig og øjeblikkeligt at underrette os, hvis du mistænker nogen uautoriseret brug af din emailadresse og/eller adgangskode. Du siger ja til, at hvis du afslører din adgangskode for nogen person, så har den/de tilladelse til at bestille på dine vegne via BikeHero.dk eller bestilling.bikehero.dk

Indsendelse af information til vores hjemmeside

BikeHero.dk giver brugere mulighed for, nu eller i fremtiden, via hjemmesiden at indsende tekst, billeder og videoer (Brugerindhold). Alt indsendt materiale, modtaget via hjemmesiden eller sociale medier, bliver BikeHero ejendom ved modtagelse. BikeHero forbeholder sig retten til ikke at offentliggøre brugerindhold på hjemmesiden. Du siger ja til, at BikeHero må offentliggøre dit navn og brugerindhold på hjemmesiden, sociale medier eller andre medier kontrolleret af BikeHero. Du siger også ja til, at BikeHero ikke anbefaler noget specifikt brugerindhold samt at alt ansvar for indhold du indsender til BikeHero hviler hos dig.

Alt indhold på hjemmesiderne inklusiv tekst, scripts, billeder, flashfiler, grafik, lyd, musik, videoer, interaktive funktion og lignende, men undtaget 3. parts varemærker og logoer, ejes af eller er licenseret til BikeHero. Brugen af dette indhold er underlagt copyright og andre intellektuelle ejendomsretter gældende ifølge dansk lovgivning. Du må ikke, og skal ikke, forsøge at opnå nogen ret til noget af det beskrevne indhold. Du siger ja til ikke at indgå i brug af, kopiering eller distribution af noget af dette indhold. Du har lov til, at hente og vise indholdet fra hjemmesiderne på en computerskærm (inklusiv enhver mobil eller tablet enhed), gemme dette indhold i elektronisk form på en privat disk (men ikke enheder forbundet til et netværk) eller printe en kopi af indholdet til eget/privat, ikke-kommercielt brug, så længe du ikke ændrer i original indholdet. BikeHero forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er anført i disse handelsbetingelser.

Begrænsning af ansvar

Så vidt muligt i henhold til gældende lovgivning begrænses BikeHero.dk’s ansvar i forhold til tab for dig i forbindelse med disse handelsbetingelser sig til den fulde værdi af den transaktion, du har foretaget via BikeHero.dk. BikeHero.dk kan ikke holdes ansvarlig for efterfølgende tab, skader eller indirekte tab opstået fra din brug af vores service. BikeHero.dk kan ikke holdes ansvarlig for fotografiske eller typografiske fejl i forbindelse med detaljer eller beskrivelser af specifikke Deltagende Cykelmekanikere. BikeHero.dk påtager sig ikke ansvar for kvaliteten af den service leveret af Deltagende Cykelmekanikere. Såfremt du måtte have en klage over kvaliteten af servicen, som de Deltagende Cykelmekanikere på denne Hjemmeside leverer, skal du søge om eventuel erstatning direkte fra Cykelmekanikeren. BikeHero.dk kan ikke foretage tilbagebetalinger på vegne af Cykelmekanikere og er ikke ansvarlig for tilbagebetalinger, som du måtte have søgt om. Alle klager skal først indgives til Cykelmekanikere, og Cykelmekanikernes egen klageprocedurer skal i givet fald følges, før BikeHero.dk kan svare på en klage.

Ændringer til disse betingelser

BikeHero må, når vi finder det passende, tilføje eller på anden måde tilrette disse handelsbetingelser. BikeHero anbefaler, at du læser handelsbetingelser grundigt, hver gang du besøger hjemmesiden, da de kan påvirke dine rettigheder.

Generelt

Disse handelsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark og skal fortolkes i overensstemmelse med dette. Enhver potentielt tvist mellem kunde og BikeHero.dk skal afgøres af de danske domstoles egne kompetencer. Disse handelsbetingelser, sammen med BikeHero’s Politik for Databehandling og andre offentligt tilgængelig lovtekster på BikeHero, udgør den fulde aftale mellem dig og BikeHero omkring hjemmesiden og dens services. BikeHero har driftsansvaret for BikeHero og andre bestillingsplatforme drevet under samme navn. Det  f.eks.være mobile applikationer. Alle bestillinger foretaget via BikeHero og andre bestillingsplatforme drevet af BikeHero, handles med BikeHero, og ved spørgsmål til bestillinger er du altid velkommen til at kontakte os. BikeHero kan ikke holdes ansvarlig for brud på vores forpligtigelser i disse handelsbetingelser, hvis vi er forhindret eller afholdt fra at overholde vores forpligtigelser på grund af en årsag der er udenfor vores kontrol. Dette inkluderer brand, lynnedslag, oversvømning, ekstremt vejr, strejke, lock-out, krig, civil uro, fejl i telekommunikation eller computersystemer.

Hvilke cykler kan der tegnes en serviceaftale på på?

De mest almindelige cykler er dækket af BikeHero. Der kan dog være modeller/typer, som BikeHero forbeholder sig retten til ikke at dække pga stand og/eller udgået modeller. Her skal du kontakte BikeHero info@bikehero.dk for oprettelse af en særskilt serviceaftale.

Fri Service + Fri punktering

Fri Service + Fri punktering er en serviceaftale, der sikrer kunden i den valgte periode. Her kan BikeHero frit bestilles, når kunde ønsker at få foretaget et serviceeftersyn og/eller slangeskift (max én assistance pr. måned). Hvis kunde ønsker mere end én assistance pr. måned, vil kunde blive faktureret særskilt i disse tilfælde. BikeHero kører ud til dig og ordner de små-ting på din cykel, der gør, at du kan køre sikkert og komfortabelt. Ved gentagen brug af serviceaftalen eks. på grund af cykeldækkenes dårlige stand/kvalitet vil BikeHero opfordre kunden til at få skiftet dæk på cyklen. Hvis denne opfordring ignoreres forbeholder BikeHero sig retten til at afvise fremtidige assistancer.

Fri service omfatter:

 • Smøring og opstramning af kæde
 • Smøring af bremser
 • Smøring af støtteben
 • Smøring af bremsegreb, samt kabler
 • Smøring og stramning af alle bolte
 • Justering af gear
 • Justering af dæktryk
 • Justering af bremser
 • Kontrol og justering af eger
 • Kontrol af batteri, samt smøring af poler med kontaktvaseline (kun elcykel)
 • Kontrol af alle elektriske funktioner (kun elcykel)

Som kunde hæfter du selv for reparationer og reservedele udover servicepakken. Serviceeftersynet skal som udgangspunkt bestilles 10-15 dage i forvejen hos BikeHero på 71 99 75 00 eller via www.bikehero.dk. Det udføres på den angivet adresse. Har du aftalt at få skiftet reservedele på cyklen (f.eks. kæde eller cykeldæk), vil du efterfølgende få tilsendt en faktura herfor via email.

Servicepakke (op til 4 stk.)

Servicepakken er en éngangsydelse, der sikrer kunden et serviceeftersyn af op til 4 cykler på den valgte adresse. Til dette kan BikeHero frit bestilles, når kunden ønsker at få foretaget serviceeftersynene. BikeHero kører ud til dig og ordner de små-ting på cyklerne, der gør, at du kan køre sikkert og komfortabelt.

Skal der laves yderligere reparationer, så får vi også dette fikset. Dette bliver dog faktureret særskilt, hvilket også er gældende for reservedele.

Servicepakken omfatter:

 • Smøring og opstramning af kæde
 • Smøring af bremser
 • Smøring af støtteben
 • Smøring af bremsegreb, samt kabler
 • Smøring og stramning af alle bolte
 • Justering af gear
 • Justering af dæktryk
 • Justering af bremser
 • Kontrol og justering af eger
 • Kontrol af batteri, samt smøring af poler med kontaktvaseline (kun elcykel)
 • Kontrol af alle elektriske funktioner (kun elcykel)

Ekstra reparationer

Skal der udføres andre reparationer på din cykel, så vil du særskilt modtage et tilbud herpå og ved accept heraf faktureres dette efterfølgende og sendes via email. BikeHero kan udskifte reservedele for op til 250 kr. pr. cykel pr. assistance uden at skulle indhente tilbud først.

Kørselstillæg

Alle vores services udføres på adressen, som angives, når du bestiller din serviceaftale/servicepakke. Det er muligt, at få udført BikeHero services på andre adresser i Danmark imod et kørselstillæg på 149 kr. pr. assistance.

Afvisning af assistancer

Ved gentagen brug af serviceaftalen på grund af misligholdelse af cyklen eller udladelse af udbedringer på cyklen efter opfordring fra BikeHero, så forbeholder Bikehero sig retten til at afvise fremtidige assistancer. Hvis gentagne behov for udskiftning af cykelslange skyldes dårligt dæk som ikke er blevet udskiftet forbeholder BikeHero sig rettigheden til ikke at yde hjælp før dækket er blevet skiftet.